Over ons

Onze doelstellingen

De stichting Nahid zet zich in voor drie doelen:

  1. Het in stand houden van het vrouwenhuis in Kabul, Afghanistan, voor alleenstaande vrouwen die niet (langer) over een sociaal-economisch vangnet kunnen beschikken, bijvoorbeeld omdat ze weduwe zijn geworden, als vluchtelingenvrouw (zonder man) zijn teruggekeerd of omdat ze door hun man of familie zijn verstoten.

  2. Naast de opvang van de wouwen en hun kinderen in het vrouwenhuis, zet de staf in Kabul zich in voor het verkrijgen van vrouwen- en kinderrechten in de door mannen gedomineerde samenleving van Afghanistan, Zt1 doet dat samen met andere groepen en vrouwen en met het Ministerie voor Vrouwenzaken in Kabul.

3- om van hun rechten gebruik te kunnen maken is het noodzakelijk dat de vrouwen ook in de omstandigheden zijn om een zelfstandig leven te leiden. Dat betekent dat ze economisch onafhankelijk moeten zijn ,ze moeten dus een inkomen kunnen verdienen

Onze doelstellingen

De stichting Nahid zet zich in voor drie doelen:

  1. Het in stand houden van het vrouwenhuis in Kabul, Afghanistan, voor alleenstaande vrouwen die niet (langer) over een sociaal-economisch vangnet kunnen beschikken, bijvoorbeeld omdat ze weduwe zijn geworden, als vluchtelingenvrouw (zonder man) zijn teruggekeerd of omdat ze door hun man of familie zijn verstoten.

  2. Naast de opvang van de wouwen en hun kinderen in het vrouwenhuis, zet de staf in Kabul zich in voor het verkrijgen van vrouwen- en kinderrechten in de door mannen gedomineerde samenleving van Afghanistan, Zt1 doet dat samen met andere groepen en vrouwen en met het Ministerie voor Vrouwenzaken in Kabul.

3- om van hun rechten gebruik te kunnen maken is het noodzakelijk dat de vrouwen ook in de omstandigheden zijn om een zelfstandig leven te leiden. Dat betekent dat ze economisch onafhankelijk moeten zijn ,ze moeten dus een inkomen kunnen verdienen